Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή (Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματεύς) και παράλληλα συνεργάζεται με πολυεθνικό σώμα συμβούλων εμπειρογνωμόνων το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλη

Ομ. Καθηγ. Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός

Δρ. Κωνσταντίνος Λιάτσος

Ομ. Καθηγ. Πολυξένη Νικολοπούλου – Σταμάτη

Δρ. Γεώργιος Μαριολόπουλος

Ομ. Καθηγ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος

Ομ. Καθηγ. Ανδρέας Καραμάνος, Ακαδημαϊκός

Ομ. Καθηγ. Eµµανουήλ Φλωράτος, Ακαδημαϊκός

Αναπληρωματικά Μέλη

Δρ. Νικόλαος Χριστόπουλος

Επ. Καθηγ. Βασίλειος Τριτάκης

Καθηγ. Στυλιανός Ζερεφός

Γραμματεία

Διευθύντρια

Γραμματέας

Έφη Ξηροτύρη

Αδαμαντία Αντωνίου

Διατελέσαντες Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου (Πρόεδρος)

Καθηγ. Κωνσταντίνος Τούντας, Ακαδημαϊκός

Καθηγ. Όμηρος Μάντης, Ακαδημαϊκός

Καθηγ. Ιωάννης Ζαμπάκας

Καθηγ. Παναγιώτης Λαδάς

Καθηγ. Κωνσταντίνος Κριμπάς, Ακαδημαϊκός

Πρέσβης Νότης Μπότσαρης

Καθηγ. Σταμάτιος Κριμιζής, Ακαδημαϊκός

Καθηγ. Θεμιστοκλής Καναγκίνης

Paul Crutzen (Βραβείο Nobel)

Επ. Καθηγ. Χρήστος Ρεπαπής

1993 – 2004 †

1993 – 2004 †

1993 – 2006 †

1993 – 2004 †

1993 – 2004 †

2004 – 2008 †

2004 – 2008 †

2009 – 2012

1993 – 2014 †

1995 – 2021 †

1993 – 2023 †