Αναμνηστικοί-Επετειακοί Φιλοτελικοί Φάκελοι και Γραμματόσημα του Ιδρύματος

24 αιώνες Μετεωρολογικά του Αριστοτέλους

24 αιώνες Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας