Εκδόσεις με την υποστήριξη του ιδρύματος

 1. «Αικατερίνη Μαριολοπούλου – Καναγκίνη. Δεκαετίες προσφοράς στην κοινωνία και τον πολιτισμό» Έκδοση Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα και βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ (μαρτυρίες – βιογραφίες) υπό Δ. Παπαγιωτόπουλου, 2020.
 2. «Aristotle’s Meteorologica – Meteorology then and now» by Athanasios Tsonis, Christos Zerefos, Archaeopress Publishing LTD, Oxford, 2020.
 3. «Geophysical Phenomena and the Alexandrian Littoral» by Niki Evelpidou, Christos Repapis, Christos Zerefos, Haris Tzalas, Kostas Synolakis, Archaeopress Publishing LTD, Oxford, 2019.
 4. «Ηλίας Μαριολόπουλος (1900-1991). Ο πατέρας της σύγχρονης Κλιματολογίας στην Ελλάδα» έκδοση Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα και βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ (μαρτυρίες – βιογραφίες), υπό Δ. Παναγιωτόπουλου (2019).
 5. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Ιδρύματος με την Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών εκδόθηκαν τα πρακτικά της ημερίδας «Έρευνα στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2018 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
 6. Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα : «Η Ελληνιστική Αλεξάνδρεια: Εορτάζοντας 24 Αιώνες», Επιμέλεια: του Ακαδημαϊκού Χρήστου Ζερεφού και της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO κας Μαριάννας Βαρδινογιάννη, Έκδοση: Archaeopress, Οξφόρδη 2018.
 7. Πεπραγμένα 25 χρόνων λειτουργίας του ΜΚΙ Ιδρύματος «25 Χρόνια Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος», Αθήνα 1993-2018.
 8. Μονογραφία του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος Ηλία Ευθυμιόπουλου με τίτλο: «Το Δίλημμα της Πεταλούδας», Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, Κέντρον Ερεύνης της Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2017.
 9. Πρακτικά των Συνεδρίων με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους. Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού», επιμέλεια καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου, Εκδόσεις Παπαζήση, Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος 2017.
 10. Πρακτικά Ημερίδας της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα», Αθήνα 2016.
 11. Proceedings of the “Global Conference on Global Warming 2015 Main Findings, Keynote and Plenary Session Papers” Center for Research and Technology Hellas, Academy of Athens, Mariolopoulos – Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2015.
 12. «Ιστορία Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τόμος Α’ 1931-1950» του Ευάγγελου Μαντή Ταξίαρχου ε.α, έκδοση Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, (2015).
 13. Proceedings of the 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (Comecap), Editors: M. Kanakidou, N. Mihalopoulos, P. Nastos and Mariolopoulos-Kanagkinis Foundation for the Environmental Sciences, (Heraklion 28-31 May 2014), Crete University Press, 2014.
 14. «Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στον Μεσοπόλεμο» έκδοση Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος και βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ (μαρτυρίες-βιογραφίες), υπό Δ. Παναγιωτόπουλου (2013).
 15. Ομιλίες σεμιναρίου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Σπάρτη 2011-2012, Μαριολοπούλειο–Καναγκίνειο Ίδρυμα, (2013).
 16. Proceedings of the International Event “Renewable Energy Sources, an Architectural Design-Lab for the Climate Change” Conference-Presentations-Images DVD (Rome, 19-20 May 2011). Editors: Mariolopoulos-Kanginis Foundation for the Environmental Sciences and International Union of Architects, (ARES WP Architecture & Renewable Energy Sources), 2010.
 17. Proceedings of the GEO South – Eastern Europe and Eastern Mediterranean Symposium on “Earth Observation Services for Monitoring the Environment and Protecting the General Public”, (Athens, 8-10 June 2009). Editors: Greek GEO Office, Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2010.
 18. “Climate Change”, Proceedings of the Colloquium, Athens 15 June 2006, organized by the National IGBP Committee of the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, September 2006.
 19. Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium QOS2004, Kos, Greece 31 May 2004, organized jointly by IO3C, WMO, EU, NASA, and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, Volumes I and II, 2004.
 20. “Planentary Changes in the Atmospheric Environment”, Athens, 19 April 2002, Proceedings of the Colloquium organized by the National IGBP Committee of the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, June 2003.
 21. “Global Change in the Atmospheric Environment and its Effects in the region of Southeast Europe”, Proceedings of the Colloquium, Athens, 6 April 2001, organized by the National IGBP Committee of the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2001.