2006 – 2007

  • Το βραβείο “WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award” για το 2006 απενεμήθη σε δύο επιστήμονες τους: Dr. Jeffrey Robert Knight για την εργασία του με τίτλο: “A signature of Persistent Natural Thermohaline Circulation Cycles in Observed Climate” Hadley Centre, UK και στον Νικόλαο Χρηστίδη για την εργασία του με τίτλο: “Detection of Changes in Temperature Extremes During the Second Half of the 20th Century” Met Office, UK. Η Τελετή έλαβε χώρα στις 17 Μαΐου 2006 στην Ανάβυσσο, Αττικής και παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπρόσωποι της Ακαδημίας Αθηνών, της Ελληνικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομίας και του Υπουργείου Παιδείας.
  • Το Ίδρυμα με την Επιτροπή Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβολής (IGBP – Global Change) της Ακαδημίας Αθηνών συνδιοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2006 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και τα Πρακτικά δημοσιεύθηκαν («Climate Change», Proceedings of the Colloquium, Athens 15 June 2006)

Από αριστερά ο Πρόεδρος του ΜΚΙ καθηγητής Χ. Ζερεφός, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του WMO Καθηγητής Len Barrie και ο βραβευθής Dr. Jeffrey R. Knight (Ανάβυσσος, 2006).

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος καθηγητής κ. Χ. Ζερεφός, οι βραβευθέντες με Nobel καθηγητές S. Rowland, M. Molina και P. Crutzen, ο Διευθυντής του NCAR καθηγητής κ. G. Brasseur, η Δρ. S. Solomon μεταξύ διακεκριμένων επιστημόνων και αξιωματούχων από NASA, NOA, CNRS, Max Planck κ.α. στην πρώτη σειρά (Αθήνα, Σεπτ. 2007).

  • Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, τη Διεθνή Επιτροπή Όζοντος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διοργάνωσαν επιστημονικό Συμπόσιο από τις 23-26 Σεπτεμβρίου 2007 στην Αθήνα επί τη επετείω των 20 χρόνων από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία του στρώματος του όζοντος. Το Συμπόσιο παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 Ακαδημαϊκοί και διακεκριμένοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και οι τρεις επιστήμονες που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Nobel Χημείας, Καθηγητές S. Rowland, M. Molina, και P. Crutzen. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Springer. Μετά το πέρας του Συνεδρίου οι σύνεδροι ομοφώνως προέβησαν στην ακόλουθη Διακήρυξη των Αθηνών. https://www.certh.gr/2FA16EB4.en.aspx

Διακήρυξη των Αθηνών