Ερευνητικά Προγράμματα

  1. Partner in the EC Project «The development of a EUMETSAT Satellite Applications Facility on Ozone Monitoring» (Coordinator P. Taalas), since 1997.