Φιλοτελικοί Φάκελοι και Γραμματόσημα

Αναμνηστικοί-Επετειακοί Φιλοτελικοί Φάκελοι και Γραμματόσημα του Ιδρύματος

  1. 24 αιώνες Μετεωρολογικά του Αριστοτέλους
  2. 24 αιώνες Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας