Πρακτικά των Συνεδρίων με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους. Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού»

Πρακτικά των Συνεδρίων με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους. Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού», επιμέλεια καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου, Εκδόσεις Παπαζήση, Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος. Έκδοση των πρακτικών των Συνεδρίων (Εξώφυλλο)