Το Ίδρυμα


Το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος συνεστήθη με το Προεδρικό Διάταγμα 1, ΦΕΚ 283/Τεύχος Β’ της 26ης Απριλίου 1993. Το Ίδρυμα είναι Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημών που αφορούν στη Μετεωρολογία, τη Γεωπονία και γενικότερα το Περιβάλλον, καθώς επίσης η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανθρώπου , του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής αναπτύξεως και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ