Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Σταθμός SR
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Ερευνητικά Προγράμματα \ Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής Στάσιμων Κυμάτων Schumann

 

Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής Στάσιμων Κυμάτων Schumann (Schumann Resonances) και αξιοποίησης των παρατηρήσεων στην Μελέτη νευρο-φυσιολογικών και κλιματικών παραμέτρων

Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή κεραίας υπέρ-χαμηλών συχνοτήτων η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα του ιδρύματος "Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής Στάσιμων Κυμάτων Schumann (Schumann Resonances) και αξιοποίησης των παρατηρήσεων στη Μελέτη νευρο-φυσιολογικών και κλιματικών παραμέτρων".

Η κατασκευή έχει ανατεθεί στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώ υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με το τμήμα φυσικής της γης και Comenius της Σλοβακίας. Επιβλέπων συντονιστής του παραπάνω προγράμματος έχει οριστεί ο κ. Βασίλειος Τριτάκης.

Σταθμός SR.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved