Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Σταθμός SR
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Ερευνητικά Προγράμματα \ Εξέταση των ατμοσφαιρικών συνθηκών πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο

 

Εξέταση των ατμοσφαιρικών συνθηκών που συνδέονται με το όζον στην κατώτερη τροπόσφαιρα και το οριακό στρώμα πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των φυσικών και χημικών μηχανισμών που οδηγούν σε υψηλά επίπεδα όζοντος κατά το θέρος στη Λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου, πρόκειται για σημαντικό θέμα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς επίσης και με τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Για το σκοπό αυτό, οι κατακόρυφες μετρήσεις όζοντος (Ιούνιος - Αύγουστος) που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού προγράμματος MOZAIC την περίοδο 1994-2008 από τα αεροδρόμια του Καΐρου, Tel-Aviv, Ηρακλείου, Ρόδου και Αττάλειας αναλύονται μαζί με τις ταυτόχρονες μετρήσεις ανέμου, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και μονοξειδίου του άνθρακα. Η εργασία εστιάζεται στην ταυτοποίηση των κυριότερων παραγόντων που καθορίζουν τη μεταβλητότητα του όζοντος στην κατώτερη τροπόσφαιρα και στο οριακό στρώμα πάνω από αυτή την περιοχή και ιδιαίτερα στην ιεράρχηση των μετεωρολογικών και φωτοχημικών διεργασιών πάνω στις υψηλότερες και χαμηλότερες παρατηρούμενες τιμές όζοντος.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved