Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Ιστορική Ανασκόπηση
Βιογραφικά Σημειώματα των Μαριολόπουλου, Καναγκίνη
Σκοποί
Διοίκηση
Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Το Ίδρυμα

 

Το  Ίδρυμα

Το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος συνεστήθη με το Προεδρικό Διάταγμα 1, ΦΕΚ 283/Τεύχος Β' της 26ης Απριλίου 1993. Το Ίδρυμα είναι Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημών που αφορούν στη Μετεωρολογία, τη Γεωπονία και γενικότερα το Περιβάλλον, καθώς επίσης η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανθρώπου , του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής αναπτύξεως και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

 

 

 

 

Γραφεία : Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα, Τ.Κ. 106 75

Τηλ.: 210 3623861, 210 7228946 Fax: 210 3623862

Email : info@mariolopoulosfoundation.gr

 

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved