Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Ιστορική Ανασκόπηση
Βιογραφικά Σημειώματα των Μαριολόπουλου, Καναγκίνη
Σκοποί
Διοίκηση
Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Το Ίδρυμα \ Σκοποί

 

Σκοποί του Ιδρύματος

  • Ανάπτυξη των Επιστημών του Περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση μελετών σχετικών με την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με την εκπόνηση ερευνών και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ομιλιών σε διάφορους τομείς των επιστημών περιβάλλοντος.

  • Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αναγνώριση της συνεισφοράς επιστημόνων από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τις επιστήμες του περιβάλλοντος.

  • Οικονομική ενίσχυση νέων επιστημόνων που ασχολούνται με τις επιστήμες του περιβάλλοντος στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

  • Χορήγηση βραβείων τα οποία αθλοθετεί το Ίδρυμα και αφορούν τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Ίδρυμα συνεργάζεται με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved