Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Ιστορική Ανασκόπηση
Βιογραφικά Σημειώματα των Μαριολόπουλου, Καναγκίνη
Σκοποί
Διοίκηση
Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Το Ίδρυμα \ Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Ισολογισμοί

 

Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Ισολογισμοί

2015

Προϋπολογισμός.

2014

Ισολογισμός.

Προϋπολογισμός - Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων.

2013

Ισολογισμός.

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων.

Απολογιστική Έκθεση.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved