Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Συνέδρια - Ημερίδες \ 5-8 Οκτωβρίου 2011

 

9ο Διεθνές Υδρολογικό Συνέδριο

Το Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος συνεργάστηκε στην οργάνωση του 9ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου και του 4ου "MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology" που οργανώθηκαν από την Ελληνική Υδρολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Υδρολόγων και Μεταλλειολόγων στις 5-8 Οκτωβρίου 2011 στα Καλάβρυτα Αχαΐας. Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή 15 χωρών από όλο τον κόσμο κατέδειξε τη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για την Υδρολογία παγκοσμίως. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε 2 τόμους από τον Εκδοτικό οίκο Springer.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved