Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Συνέδρια - Ημερίδες \ 14-16 Ιουνίου 2016

 

Ευρωπαϊκή Γενική Συνέλευση του "Copernicus Atmosphere Monitoring Service" (CAMS)

Στις 14-16 Ιουνίου 2016 συνήλθε στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Γενική Συνέλευση του "Copernicus Atmosphere Monitoring Service" (CAMS).

Στη Διεθνή αυτή συνάντηση που συνδιοργανώθηκε από το ECMWF, το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας της Ακαδημίας Αθηνών, το Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος και την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, συμμετείχαν 200 επιστήμονες και εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκαν νέα προϊόντα του προγράμματος CAMS και συζητήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην πρόσβαση δεδομένων του συστήματος Κοπέρνικος που προστατεύουν την υγεία, την περιουσία και τα οικοσυστήματα.

http://atmosphere.copernicus.eu/

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved