Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Συνέδρια - Ημερίδες \ 10-11 Ιουνίου 2014

 

Διεθνές Συνέδριο "Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations"

Στις 10 και 11 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο "Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations". Το συνέδριο ήταν εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014 και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Mediterranean Consortium for Climate Change (MC-4), το Eurisy, το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογία της Ακαδημίας Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Justus – Liebig Giessen της Γερμανίας.

Αντικείμενο των εργασιών του Συνεδρίου ήταν η αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις με Μεσογειακό κλίμα και η χάραξη αντίστοιχων στρατηγικών προσαρμογής.

Στο Συνέδριο διερευνήθηκαν μεταξύ των άλλων και η συμβολή των παρατηρήσεων της Γης στη βελτίωση της κλιματικής πληροφορίας και τη χρήση της πληροφορίας αυτής για την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Στις εργασίες του Συνεδρίου αναλύθηκαν διαφορετικά παραδείγματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με εστίαση στα παρακάτω θέματα: Παγκόσμιες και Περιοχικές Παρατηρήσεις της Γης, Νερό, Ενέργεια, Βιοποικιλότητα και Ανοιχτοί Χώροι, Παράκτιες Περιοχές και Θαλάσσιο Περιβάλλον, Δομημένο Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Διακυβέρνηση.

Στο Συνέδριο παρέστησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι παγκόσμιων οργανισμών όπως της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή – IPCC, του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού – WMO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHO, του Διακυβερνητικού Οργανισμού Παρατηρήσεων της Γης-GEO, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων-ECDC και επιστήμονες από 17 χώρες.

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ.

Διακρίνονται από αριστερά: Ο κ. W. Teubner, ICLEI European Secretariat, o Dr J. Semenza, European Centre for Disease Prevention and Control, Sweden, ο καθηγ. Κ. Χ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος του ΜΚΙ, ο Dr J. Sahl, UCLA Fielding School of Public Health, USA, ο Dr D. Terblanche, Director of Atmospheric Research and Environment of World Meteorological Organization και ο καθηγ. κ. Μ. Tsimplis, School of Law and National Oceanography Centre, University of Southampton, UK.

Γενική άποψη της αιθούσης του συνεδρίου. Στην πρώτη σειρά διακρίνονται ο πρόεδρος του ΜΚΙ (Ακαδημαϊκός) κ. Χ. Ζερεφός, ο Γεν. Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χ. Βασιλάκος και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Justus-Liebig-University of Giessen, Germany, κα Ε. Ξοπλάκη.

Διακρίνονται από αριστερά ο πρόεδρος του ΜΚΙ κ. Χ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, ο καθηγητής Thomas Stocker, University of Bern, IPCC WGI AR5, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Justus-Liebig-University of Giessen, Germany, κα Ε. Ξοπλάκη, o κ Kurt Vandenberghe, Director for Environment at the European Commission's DG Research and Innovation, ο Γεν. Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χ. Βασιλάκος, ο κ. Gilles Ollier, Sector Earth Observation, European Commission, DG Research & Innovation, Belgium, και ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, Institute for Environmental Research and Sustainable Development, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Στιγμιότυπο από το δείπνο της τελετής έναρξης του συνεδρίου στη μέση ο Πρόεδρος του ΜΚΙ κ. Χ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, δεξιά του ο Αντιπρόεδρος του ΜΚΙ κ. Κ. Λιάτσος, η κα Τριτάκη, η κα Χριστοπούλου το μέλος του ΔΣ του ΜΚΙ κ. Ν. Χριστόπουλος, το μέλος του ΔΣ καθηγητής Α. Καραμάνος, το μέλος του ΔΣ κ. Β. Τριτάκης, ο ταμίας του ΜΚΙ κ. Γ. Μαριολόπουλος και η κα Μ. Μαριολοπούλου.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved