Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Συνέδρια - Ημερίδες \ 19-20 Ιανουαρίου 2009

 

Τακτική σύνοδος της ομάδος των διευθυντών του ERA-Net CIRCLE

Το Μαριολοπούλειο Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος (ΜΚΙ) είναι το μοναδικό ελληνικό ίδρυμα που μετέχει στο ERA-Net CIRCLE (Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe). Στο συμβούλιο των διευθυντών του CIRCLE μετέχει το μέλος του ΜΚΙ κ. Βασίλειος Τριτάκης ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα του ERA-Net και προωθεί την συνεργασία του Ιδρύματος με τα υπόλοιπα μέλη.

Τον Ιανουάριο 2009 ήταν σειρά του Ιδρύματος να διοργανώσει την τακτική σύνοδο του συμβουλίου των διευθυντών που γίνεται κάθε τρείς μήνες στην έδρα κάποιου μέλους του CIRCLE. Η σύνοδος διοργανώθηκε από το ΜΚΙ στο πανεπιστημιακό εντευκτήριο "Κωστής Παλαμάς" και σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.

Κατά την διάρκεια της διήμερης συνάντησης συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα του ERA-Net CIRCLE σημαντικότερα των οποίων ήταν η ετοιμασία του απολογισμού του CIRCLE 1 που τελειώνει το φθινόπωρο 2009 και η προετοιμασία την πρότασης CIRCLE 2 που αφορά την συνέχιση του προγράμματος για μία ακόμη τετραετία. Τέλος αποφασίστηκε η προετοιμασία μιας καινούργιας συνεργασίας μεταξύ των μελών που αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ορεινές περιοχές.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved