Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Συνέδρια - Ημερίδες \ 29-30 Απριλίου 2010

 

4th GEO European Projects Workshop

H Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο GEO και την υποστήριξη του Μαριολοπούλειου - Καναγκίνειου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος διοργάνωσαν το "4th GEO European Projects Workshop" το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Απριλίου 2010 στην Αθήνα.

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την παρατήρηση της γης και ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ώστε να επιβεβαιωθεί η Ευρωπαϊκή συμμετοχή στο GEOSS.

Επίσης, πρόσθετος στόχος ήταν να αποκρυσταλλωθεί το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής συμμετοχής στο GEO VII Plenary και στο Ministerial Summit που θα λάβει χώρα στο Πεκίνο το Νοέμβριο του 2010.

Στη συνάντηση εκτός από εκπροσώπους των ερευνητικών προγραμμάτων συμμετείχαν μέλη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HLWG), εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας του GEO και εκπρόσωποι από ελληνικά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα. Το Workshop χαιρέτησαν ο ΓΓΕΤ καθηγητής Α. Μητσός, η κα Manoela Soares Διευθύντρια του τμήματος Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης έρευνας και ο καθηγητήας Χ. Ζερεφός, Εθνικός εκπρόσωπος GEO.

Οι συμμετέχοντες του 4th GEO European Projects Workshop. Στην μπροστινή σειρά ο Πρόεδρος του Μ.Κ.Ι. Ακαδημαϊκός κ. Χρ. Ζερεφός με την Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ε.Ε. κα Manoela Soares.

Από δεξιά ο Πρόεδρος του Μ.Κ.Ι. Ακαδημαϊκός κ. Χρ. Ζερεφός, ο κ. Ι. Παπαδάκης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και ο Γενικός Διευθυντής του Ι.Γ.Μ.Ε. Καθηγητής Α. Γεωργακόπουλος.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved