Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Ιστορική Ανασκόπηση
Βιογραφικά Σημειώματα των Μαριολόπουλου, Κανγκίνη
Σκοποί
Διοίκηση
Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Το Ίδρυμα \ Διοίκηση

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή (Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματεύς) και παράλληλα συνεργάζεται με πολυεθνικό σώμα συμβούλων εμπειρογνωμόνων το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλη

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 

 

Καθηγ. Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός

Δρ. Κωνσταντίνος Λιάτσος

Καθηγ. Πολυξένη Νικολοπούλου - Σταμάτη

Δρ. Γεώργιος Μαριολόπουλος

Επ. Καθηγ. Χρήστος Ρεπαπής

Καθηγ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος

Καθηγ. Ανδρέας Καραμάνος

Paul Crutzen (Βραβείο Nobel)

Δρ. Νικόλαος Χριστόπουλος

Επ. Καθηγ. Βασίλειος Τριτάκης

1993

1993

2014

1993

1993

2008

2012

1997

2004

2006

  

Γραμματεία

 

Διευθύντρια

Γραμματέας

Έφη Ξηροτύρη

Αδαμαντία Αντωνίου

 
  

Διατελέσαντες Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος

 

Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου (Πρόεδρος)

Καθηγ. Κωνσταντίνος Τούντας, Ακαδημαϊκός

Καθηγ. Όμηρος Μάντης, Ακαδημαϊκός

Καθηγ. Ιωάννης Ζαμπάκας

Καθηγ. Παναγιώτης Λαδάς

Καθηγ. Κωνσταντίνος Κριμπάς, Ακαδημαϊκός

Πρέσβης Νότης Μπότσαρης

Καθηγ. Σταμάτιος Κριμιζής, Ακαδημαϊκός

Καθηγ. Θεμιστοκλής Καναγκίνης

 

1993 - 2004 †

1993 - 2004 †

1993 - 2006 †

1993 - 2004 †

1993 - 2004

2004 - 2008

2004 - 2008 †

2009 - 2012

1993 - 2014

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved