Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award
Χρυσούν Αριστείον του Μαριολοπουλείου Καναγκινείου Ιδρύματος
Αθλοθέτηση Βραβείων Ειδικών Περιπτώσεων
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις

 

Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις

Το Ίδρυμα για την πραγματοποίηση των σκοπών του μεταξύ άλλων χορηγεί βραβεία με οικονομική ενίσχυση σε νέους επιστήμονες που ασχολούνται με τις επιστήμες περιβάλλοντος, καθώς επίσης τιμητικές διακρίσεις σε αναγνώριση της συνεισφοράς στις επιστήμες αυτές Ελλήνων και Ξένων Επιστημόνων διεθνούς κύρους.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved