Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2012 \ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OBSERVE (FP7)

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OBSERVE (FP7)

Στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε στο Σπλίτ της Κροατίας ο απολογισμός και η κριτική του Ευρωπαϊκού Προγράμματος OBSERVE (FP7) στην οποία προσκλήθηκε να συμμετάσχει το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Τριτάκης ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος και του Ελληνικού Γραφείου GEO.

Στην συνάντηση αυτή έγινε μικρή εισήγηση σχετικά με τις εμπειρίες που είχαν αποκομιστεί κατά τα έτη 2007/2008 όταν έγιναν προσπάθειες από το Ελληνικό Γραφείο GEO και το Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ιδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος για την οργάνωση παρόμοιου προγράμματος προς το OBSERVE. Διανεμήθηκαν τόμοι πρακτικών του συνεδρίου 2009 "Earth Observation Services for Monitoring the Environment and Protecting the General Public".

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved