Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2011 \ Post GEO Meeting: Πρόγραμμα OBSERVE

 

Post GEO Meeting: Πρόγραμμα OBSERVE

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί δια-Βαλκανική συνεργασία που σκοπό έχει την υποστήριξη και ανάπτυξη των Γήινων παρατηρήσεων για το περιβάλλον στην Βαλκανική. "Strengthening and development of Earth Observation activities for the environment in the Balkan area".

Το θέμα του προγράμματος OBSERVE έχει άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες του Ελληνικού Γραφείου GEO το οποίο από το 2009 είχε διοργανώσει σχετικό συνέδριο και είχε εκδώσει σχετικό τόμο. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο κ. Βασίλειος Τριτάκης, υπεύθυνος του Ελληνικού Γραφείου GEO και μέλος του Δ.Σ. του ΜΚΙ. Στην ομιλία του με θέμα "Οι οικονομικές επιπτώσεις της Κλιματικής Μεταβολής στον Ευρύτερο Ελλαδικό Χώρο" ο κ. Β. Τριτάκης παρουσίασε το συνολικό οικονομικό κόστος από τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στον Ελληνικό Χώρο όπως αυτή αποτυπώθηκε στην μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος . Η παρουσίαση προκάλεσε μεγάλη εντύπωση διότι εκτός των στοιχείων που δημοσιοποίησε θεωρήθηκε πολύ πρωτότυπη ως πρωτοβουλία, κάτι που σε καμία χώρα από ότι γνωρίζουμε δεν έχει γίνει.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved