Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2013 \ 2η ετήσια σύσκεψη CIRCLE2

 

Δεύτερη ετήσια σύσκεψη των εκπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CIRCLE2

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Τελικά μετά από λεπτομερή έλεγχο, εγκρίθηκαν δύο προγράμματα με συντομογραφίες MEMOTRADE και AdaptMED στα οποία συμμετέχουν , στο πρώτο ελληνική ομάδα υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σ. Πούλο και στο δεύτερο ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον καθηγητή κ. Α. Χοβαρδά. Η συμμετοχή των δύο αυτών ομάδων στο πρόγραμμα MED2 πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα ενώ η έναρξη των προγραμμάτων αυτών έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο 2014. Στην παραπάνω σύσκεψη αποφασίστηκε η επόμενη, τρίτη κατά σειράν, ετήσια σύσκεψη των αντιπροσώπων να γίνει περί τα μέσα Μαρτίου 2014 στην Λισσαβώνα όπου και θα συζητηθεί το μέλλον του προγράμματος CIRCLE.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved