Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2011 \ Πρόγραμμα Συνεργασίας CIRCLE-MOUNTAIN

 

Έναρξη (Kick off) Προγράμματος Συνεργασίας CIRCLE-MOUNTAIN

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σαβοΐας, στο Chambery της Νότιας Γαλλίας, η έναρξη (Kick off) του τρίτου κατά σειρά προγράμματος ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του CIRCLE με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ορεινή ζώνη (MOUNTAIN). Το Ίδρυμα εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ. Δρ. Β. Τριτάκη. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν τέσσερα προγράμματα , που εγκρίθηκαν από το σύστημα αξιολόγησης του CIRCLE για χρηματοδότηση και τα οποία θα ολοκληρωθούν στο τέλος της επόμενης διετίας.

Τα προγράμματα αυτά είναι εν συντομία τα ακόλουθα :

Πρόγραμμα ARNICA

Το πρόγραμμα αυτό μελετά τις πιθανές ζημιές που θα προκληθούν στα ορεινά συγκοινωνιακά δίκτυα από κατολισθήσεις που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα θα βασιστεί σε πέντε επί μέρους έργα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τρέχοντα και μελλοντικά σενάρια κλίματος και τις επιδράσεις τους στην συχνότητα κατολίσθησης σε τρία επιλεγμένα σημεία της Αλπικής ζώνης που βρίσκονται στην Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν οι συνέπειες κατολίσθησης σε εθνικά και συνοριακά συγκοινωνιακά σημεία για διάφορες συχνότητες κατολίσθησης. Τέλος, θα προταθούν λύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πρόγραμμα Euras-Climpact

Στο πρόγραμμα αυτό εξετάζονται οι μεταβολές κάποιων ευρωπαϊκών παγετώνων κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια υπό την επίδραση της κλιματικής μεταβολής. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα εφαρμόζονται σε Ασιατικούς παγετώνες, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία, για να εκτιμηθεί και εκεί η επίδραση της κλιματικής μεταβολής. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται προηγμένα αεροφωτογραφικά και δορυφορικά δεδομένα καθώς και επίγειες παρατηρήσεις από το αρατηρητήριο "Gottfried Merzbacher" που βρίσκεται στην περιοχή Tien Shan της Κεντρικής Ασίας.

Πρόγραμμα ChangingRISKS

Διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται στις πλαγιές των βουνών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής καθώς και οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών στους ορεινούς πληθυσμούς αναλύονται σε αυτό το πρόγραμμα. Η έρευνα εντοπίζεται σε δύο χαρακτηριστικές ορεινές περιοχές των Άλπεων, μία στη νότιο Γαλλία και μία στην Αυστρία, ενώ φιλοδοξεί να αξιολογήσει και να μοντελοποιήσει τις επιπτώσεις αυτές για λογαριασμό εκείνων που θα ήθελαν να εφαρμόσουν λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα (stakeholders).

Πρόγραμμα CAMELEON

Επιδιώκεται η ανάλυση και η πρόβλεψη αλλαγών στη συσσώρευση και εκπομπή άνθρακος σε σχέση με την αλλαγή χρήσης γής στις ορεινές περιοχές τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η έρευνα εντοπίζεται σε δύο επιλεγμένες περιοχές των Άλπεων, μία στην Γαλλία και μία στην Αυστρία, καθώς και σε μία περιοχή στα Πυρηναία από την πλευρά της Ισπανίας.

Λεπτομέρειες και εκτεταμένες αναλύσεις των παραπάνω προγραμμάτων μπορούν να αναζητήσουν όσοι ενδιαφέρονται, στην ιστοσελίδα του CIRCLE www.circle-era.eu.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved