Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2013 \ Βιογραφία του Πέτρου Καναγκίνη

 

Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο

Τη βιογραφία με τίτλο "Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο" συνέγραψε ο Ιστορικός Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιογραφικό αυτό έργο βασίστηκε σε ένα εξαιρετικά πολύτιμο και πλούσιο αρχείο του βιογραφουμένου το οποίο κατέχει το ΜΚΙ. Στο έργο αποτυπώνονται τα ορόσημα της πνευματικής, επαγγελματικής και δημόσιας διαδρομής του βιογραφούμενου σε μια εξαιρετικά σύνθετη και ταραγμένη εποχή από το τέλος των βαλκανικών πολέμων μέχρι και την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής και της σύστασης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) και της σημαντικής συμβολής του Π. Καναγκίνη στο τεράστιο έργο της αγροτικής αποκαταστάσεως των γηγενών και προσφύγων.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved