Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2013 \ 9 Ιουλίου 2013

 

Hμερίδα με θέμα "Ελληνικός Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: Πολιτικές Προσαρμογής και Νέα Στρατηγική Ανάπτυξης"

Με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης προτάσεων επί των πολιτικών προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του τουρισμού, συνδιοργανώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος και το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών επιστημονική ημερίδα με θέμα "Ελληνικός Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: Πολιτικές Προσαρμογής και Νέα Στρατηγική Ανάπτυξης".

Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, ενώ θα ακολουθήσει η έκδοση ειδικής έκθεσης με τα συμπεράσματα της Ημερίδας και προτάσεις προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισμό.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved