Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2012 \ 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIRCLE2

 

2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIRCLE2

Στις 29-31 Οκτωβρίου 2012 έγινε στη Λισσαβώνα η Β' συνάντηση των εκπροσώπων εργαστηρίων και ιδρυμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIRCLE2 (Climate Impact Research and Response Coordination for a Larger Europe). Στην συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η έναρξη ερευνητικού προγράμματος με θέμα: "Adaptation Water-related Social and Natural Systems to Climate Change: Risks, adaptation measures, management options, costs and equity issues, in support to public policies" στο οποίο θα λάβει μέρος ελληνική ερευνητική ομάδα με χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Με παρέμβαση του εκπροσώπου του Ιδρύματος κ. Βασιλείου Τριτάκη, ο τίτλος του προγράμματος τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να είναι ευκολότερη η συμμετοχή ομάδων που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα της Τραπέζης της Ελλάδος "ΟΙ Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα" και να μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κάποια συμπεράσματα αυτού του προγράμματος.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved