Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2011 \ Τρίτο EBM του CIRCLE 2

 

Τρίτο Executive Board Meeting (EBM) του CIRCLE 2

Στις 24 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση του EBM (Executive Board Meeting) όπου συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα του CIRCLE 2.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν από τους συντονιστές του προγράμματος (Πορτογαλία) οι δραστηριότητες και η πρόοδος που έγινε κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του CIRCLE 2. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν θέματα επί των οποίων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται η στρατηγική συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος.

Τα θέματα που προγραμματίστηκαν για συζήτηση σε επόμενες συναντήσεις αφορούν :

  • τις σχέσεις CIRCLE 2 με άλλα τρέχοντα σχετικά προγράμματα,
  • πρωτοβουλίες και πλαίσια δράσης σχετικά με την πολιτική της έρευνας επί της κλιματικής μεταβολής και τέλος
  • αξιολόγηση τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών για συνεργασίες τόσο εντός του CIRCLE 2 όσο και εκτός αυτού.

Η επόμενη συνάντηση του EBM ορίστηκε για το τέλος Ιουνίου 2011.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved