Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Δραστηριότητες
Αναλυτικά
Διακήρυξη των Αθηνών (2007)
Δήλωση των Αθηνών (2009)
Δημοσιεύσεις
Διαλέξεις - Ομιλίες
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες \ Αναλυτικά \ 2013 \ 23 Οκτωβρίου 2013

 

Συνεδρίαση του High Level Working Group (HLWG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το GEO

Στη συνεδρίαση αυτή έγινε προετοιμασία των θεμάτων που θα συζητηθούν στο ετήσιο συνέδριο του GEO (Plenary) καθώς και επεξεργασία του κειμένου που πρόκειται να τεθεί προς υπογραφή από τους υπουργούς των κρατών-μελών του GEO κατά τη συνεδρίαση των υπουργών των κρατών-μελών (Ministerial). Το ετήσιο συνέδριο (Plenary) πρόκειται να γίνει στην Γενεύη στις 15-16 Ιανουαρίου 2014 ενώ η συνεδρίαση των υπουργών στις 17 Ιανουαρίου 2014. Στο τέλος της συνεδρίασης του HLWG ο κ. Τριτάκης έκανε προκαταρκτική ενημερωτική ανακοίνωση για το συνέδριο που πρόκειται να γίνει στην Αθήνα στις 10-12 Ιουνίου 2014 στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο αυτό έχει τίτλο "Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations" και στην οργάνωση και την υποστήριξή του μετέχει ενεργά το Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα.

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved