Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το Ίδρυμα
Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις
Συνέδρια - Ημερίδες
Ερευνητικά Προγράμματα
Σταθμός SR
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Ερευνητικά Προγράμματα

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος ενέκρινε τη χρηματοδότηση, συμμετοχή ή/και υλοποίηση από το Ίδρυμα των παρακάτω Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών:

 • Τίτλος: "Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο".

  Περισσότερα.

 • Τίτλος: "Εξέταση των ατμοσφαιρικών συνθηκών που συνδέονται με το όζον στην κατώτερη τροπόσφαιρα και το οριακό στρώμα πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο". Συνεργασία με το ΚΕΦΑΚ της Ακαδημίας Αθηνών, το Institut fuer Chemie and Dynamik der Geosphaere, Forschungszentrum Juelich, Germany και το Laboratoire d'Aerologie, UMR 5560, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Καλαμπόκας (Υπεύθυνος του Ιδρύματος: Χρήστος Ρεπαπής)

  Περισσότερα.

 • Τίτλος: EUMETSAT (European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασία με Εργαστήριο της Φυσικής της Ατμοσφαίρας του ΑΠΘ και άλλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζερεφός

 • Τίτλος: "Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής Στάσιμων Κυμάτων Schumann (Schumann Resonance) και Αξιοποίηση των Παρατηρήσεων στη Μελέτη νευρο-φυσιολογικών και Κλιματικών Παραμέτρων". Συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τμήμα Φυσικής της Γης και της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Comenius της Τσεχίας.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Τριτάκης

  Περισσότερα.

 • Τίτλος: "Έλεγχος της Ποιότητας του Αέρα εντός των Συρμών του Μετρό". Συνεργασία με τον Τομέα Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Ασημακόπουλος

  Περισσότερα

 • Τίτλος: "Διάταξη δημιουργίας "νέφους" ΑΣ από διάφορες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης" Συνεργασία με ΤΕΙ Κοζάνης.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγ. Α. Τριανταφύλλου (Υπεύθυνος Ιδρύματος Χρήστος Ρεπαπής)

 • Τίτλος: "EUFAR Transnational Access Project ACEMED". Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας με Εργαστήριο Φυσικής της Ατμοσφαίρας του ΑΠΘ και άλλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζερεφός (περατώθηκε και δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα)

 • Συμμετοχή στο Υποπρόγραμμα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την "Συλλογή Σεισμικών Δεδομένων από Πυκνό Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών Νοτίως της Πελοποννήσου και στην Δυτική Κρήτη". Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ελλήνων - Γάλλων - Γερμανών Επιστημόνων με τίτλο ULYSSE που διεξάγετε τον Νοέμβριο 2012.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Σαχπάζη (Υπεύθυνος Ιδρύματος: Χ. Ρεπαπής)

  Περισσότερα

 • Τίτλος: "Global Trends in Ozone and Temperature". Collaboration programme with the Laboratory of Atmospheric Physics of the Aristotelian University of Thessaloniki and Oslo University.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζερεφός

 • Το Ίδρυμα συνεργάστηκε με την Ακαδημία Αθηνών, το Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Υποέργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΑΝ με τίτλο: "Μελέτη των Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων της Ελλάδος και Εκτίμηση των Προβλεπομένων από τα Πρότυπα Προσομοίωσης Κλιματικών Αλλαγών στην Ελλάδα με Μεθόδους Υποκλιμάκωσης" (2005-2009).

 • Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού διεξήχθησαν 2 διδακτορικές διατριβές.

 • Συγγραφή Βιογραφίας-Μελέτης προς τιμή του Γεωπόνου Πέτρου Καναγκίνη και Ταξινόμηση του Αρχείου του Πέτρου Καναγκίνη (2009, Μ-ΚΙ).

 • Ενεργειακή Συμπεριφορά Κτιρίων με Πολυγωνικό Κέλυφος (2009, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

 • Knowledge Based Economy-Engine for Environment Protection and Sustainable Development of South-East Mediterranean Area (2009, University of Indianapolis, Athens).

 • "Ενδείξεις Γεωφυσικών Καταστροφών εις την Μεγάλη Πόλη της Αλεξανδρείας" Χρήστου Ζερεφού, Νικ. Αμβράζη, H. Badawy και Ε. Ξηροτύρη-Ζερεφού. Επιστημονική ανακοίνωση στην Ακαδημία Αθηνών στις 29/5/2008 από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ΜΚ Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος.

 • Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς του Νέου Κτηρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μέσω Ανελαστικών Δυναμικών Αναλύσεων με Σεισμολογικά Δεδομένα του Λόφου του Κωφού (2008, Πανεπιστήμιο Πατρών).

 • Προκαταρκτική Μελέτη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις Οικονομικές και Κοινωνικές Παραμέτρους στην Ελλάδα και στον Ευρύτερο Χώρο της Ανατολικής Μεσογείου (2008, IGBP, Μ-ΚΙ).

 • Σχεδιασμός του Πρώτου Κτηρίου στην Ελλάδα. με Θετικό Ενεργειακό Ισοζύγιο. Μελέτη της Θερμικής Συμπεριφοράς και Ενεργειακής Απόδοσης (2007, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 • Τo ΜΚΙ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμοσφαίρας και το Εργαστήριο Αερίας Ρύπανσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διεξήγαγε Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο "Διερεύνηση των Επιπέδων και της Συστάσεως της Σωματιδιακής Ρύπανσης στο Δήμο Χαλκίδος" (2001).

 

Copyright © 2008 Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος All rights reserved