Παραδείγματα Αναμεταδόσεων

Οι αναμεταδώσεις από το Διεθνές Συνέδριο «Ελληνιστική Αλεξάνδρεια: Εορτάζοντας 24 Αιώνες» είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο.