Εκδόσεις του Ιδρύματος

 1. Μονογραφία του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος Ηλία Ευθυμιόπουλου με τίτλο: «Το Δίλημμα της Πεταλούδας», Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, Κέντρον Ερεύνης της Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2017.
 2. Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους. Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού», επιμέλεια καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου, Εκδόσεις Παπαζήση, Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, 2017.
 3. «Eastern Mediterranean transport patterns and atmospheric conditions associated with high and low summer ozone levels in the lower troposphere and the boundary layer» by P.D. Kalabokas, J-P Cammas, V. Thouret, A. Volz-Thomas, D. Boulanger and C.C. Repapis, International Global Atmospheric Chemistry (IGAC), Conference 2016. 25-30 September 2016. Brecknridge, Colorado, USA.
 4. «An Investigation on the origin of regional spring time ozone episodes in the Western Mediterranean and Central Europe» by P.D. Kalabokas, J. Hjorth, G. Foret, G. Dufour, M. Eremenko, J. Guesta and Matthias Beekmann, International Global Atmospheric Chemistry (IGAC), Conference 2016. 25-30 September 2016. Brecknridge, Colorado, USA.
 5. «A review of surface and lower troposphere ozone concentration characteristics around the urban area of Athens, the Aegean Sea and at the Central and Eastern Mediterranean» by P.D. Kalabokas and C.C. Repapis, 13th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2016) 19-21 September 2016, Thessaloniki, Greece.
 6. «Preliminary Measurements of Schumann’s Resonances (SR) in the Greek» by G. Tatsis, C. I. Votis, V. Christofilakis, P. Kostarakis, V. Tritakis, C. Repapis and P. Kalavrezos, Journal of Engineering Science and Technology Review 9 (4) (2016) 61 – 64.
 7. «On the determination of the thermal comfort conditions of a metropolitan city underground railway» Γιώργος Καταβούτας, Μαργαρίτα Ασημακοπούλου, Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Science of the Total Environment 566-567 (2016) 877-887.
 8. Πρακτικά Ημερίδας της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα», Αθήνα 2016.
 9. Proceedings of the «Global Conference on Global Warming 2015 Main Findings, Keynote and Plenary Session Papers» Center for Research and Technology Hellas, Academy of Athens, Mariolopoulos – Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences.
 10. «Ιστορία Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας» Τόμος Α’ 1931-1950, Ευαγγέλου Μαντή Ταξιάρχου ε.α. Μετεωρολόγου της Πολεμικής Αεροπορίας, 2015. Εξώφυλλο.
 11. «Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο», Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Εκδοτικός Οίκος Εστία, 2013.
 12. Proceedings of the GEO South – Eastern Europe and Eastern Mediterranean Symposium on «Earth Observation Services for Monitoring the Environment and Protecting the General Public», (Athens, 8-10 June 2009). Editors: Greek GEO Office, Mariolopoulos – Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2010.
 13. «Twenty Years of Ozone Decline», Proceedings of the Symposium for the 20th Anniversary of the Montreal Protocol (Athens, 23-26 September 2007) , organized jointly by UNEP, WMO, IO3C, the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, Springer, 2009.
 14. «Climate Change», Proceedings of the Colloquium organized by the National IGBP Committee of the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2006.
 15. Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium QOS2004, organized jointly by IO3C, WMO, EU, NASA, and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, Volumes I and II, 2004.
 16. «Planentary Changes in the Atmospheric Environment» Proceedings of the Colloquium organized by the National IGBP Committee of the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2003.
 17. «Global Change in the Atmospheric Environment and its Effects in the region of Southeast Europe», Proceedings of the Colloquium organized by the National IGBP Committee of the Academy of Athens and the Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Environmental Sciences, 2001.