Προκήρυξη του Βραβείου «WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award» του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το 2018

Ημερομηνία λήξεως υποψηφιοτήτων: 30η Ιουνίου 2017

Το «Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος» είναι Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο έχει σκοπό την προώθηση, ανάπτυξη και επιβράβευση ερευνών που αφορούν στο περιβάλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αθλοθέτησε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WΜΟ) των Ηνωμένων Εθνών το βραβείο «WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award», το οποίο απονέμεται ανά διετία και συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό US $2.000 και Περγαμηνή υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα του WMO και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα θα προσφέρει για το 2018 επιπλέον US $3.000 στον βραβευόμενο. Το Βραβείο απονέμεται σε νέο επιστήμονα (μέχρι 35 ετών κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προς κρίση εργασίας) για εξέχουσα μελέτη που αφορά σε πρωτότυπη έρευνα στις ατμοσφαιρικές επιστήμες δημοσιευμένη σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές κατά τα δύο τελευταία έτη.

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται από:
α) τις Εθνικές Επιτροπές της Διεθνούς Ενώσεως Μετεωρολογικών και Ατμοσφαιρικών Επιστημών (IAMAS)
β) τις Επιτροπές της IAMAS
γ) τους Διευθυντές των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών
δ) απευθείας από τους ενδιαφερόμενους.

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) την προς κρίση εργασία εις τριπλούν
β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
γ) συστατική επιστολή από ώριμο ερευνητή ή Μέλος των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών.

Οι προς κρίση μελέτες πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του WMO (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ρωσικά). Οι μελέτες που δεν θα είναι στην Αγγλική θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην Αγγλική. Οι προτάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Για το βραβείο «WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award»
Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι
10675 Αθήνα
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@mariolopoulosfoundation.gr

Ημερομηνία λήξεως υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τον καθορισμό Επιτροπής Κρίσεως αποτελούμενης από διακεκριμένους Επιστήμονες στον κλάδο των ατμοσφαιρικών επιστημών. Τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα του WMO, από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα μπορεί να αποφασίσει να μην προσφέρει το βραβείο εάν καμία από τις υποβληθείσες μελέτες δεν προτείνεται από τους κριτές. Το βραβείο απονέμεται στους βραβευθέντες από το Γενικό Γραμματέα του WΜΟ ή εκπρόσωπό του ή από εκπρόσωπο του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια σχετικού Επιστημονικού Συνεδρίου ή επιστημονικής εκδηλώσεως.

Δ.Σ. Μαριολοπουλείου-Καναγκινείου Ιδρύματος
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2016

Extract of paragraphs 7.2.6 and 7.2.7 and Annex VI
from the final Report of the 47th session
of the Executive Council of WMO
Geneva, 1996

Professor Mariolopoulos Trust Fund Award
7.2.6 The Council noted with appreciation the proposal to establish a Trust Fund to commemorate the distinguished contributions of the late Professor Mariolopoulos to modern meteorology and climatology particularly in Greece, his native country. Beginning in 1996, the Trust Fund would provide every second year an award to stimulate research and understanding of the atmospheric environment. It was agreed that for this Trust Fund, the Secretary-General representing WMO would make the decisions concerning the evaluation of candidates and the utilization of financial resources (see Annex VI) in collaboration with the Mariolopoulos – Kanaginis Foundation (MKF).

Future Awards
7.2.7 The Council, whilst supportive of the commemorative awards and the research efforts which they recognized, noted that the selection process consumed an increasing amount of its time. It therefore decided that future awards approved by the Council should be completely self-supporting and the selection process conducted outside the session of the Executive Council.

ANNEX VI
Annex to paragraph 7.2.6. of the general summary

Agreement on the Establishment
of the Professor Mariolopoulos Trust Fund Award

WHEREAS
(1) The Mariolopoulos – Kanaginis Foundation (MKF) wishes to commemorate the distinguished contributions of the late Professor Mariolopoulos to meteorology by establishing the Professor Mariolopoulos Trust Fund Award in atmospheric environment.
(2) The World Meteorological Organization is prepared to administer such a fund;

IT IS AGREED by the Mariolopoulos – Kanaginis Foundation (MKF), on the hand, and the World Meteorological Organization, represented by its Secretary-General, on the other that:

1. Upon receipt from the Mariolopoulos – Kanaginis Foundation (MKF) of the sum of US $30,000 to be deposited to WMO in 1995, the Secretary-General will establish the Professor Mariolopoulos Trust Fund. This is done on the understanding that a similar amount will be deposited by May 1996 in addition to US $2,000 to grant the initial award in June 1996;

2. The US $30,000 Fund shall be invested by the Secretary-General and the interests derived there from shall be used in the prescribed manner for the following purposes:
(a) Financial grants shall be made every second year beginning in 1996 (provided that sufficient interest has accumulated) in the form of an award to an individual, either for a distinguished contribution in the field of Atmospheric Environmental Sciences and / or for an original scientific paper in the field;
(b) The awards are intended to stimulate interest in research and the understanding of the atmospheric environment;
(c) The awards shall be made by decision of a committee of three distinguished scientists; one designated by the WMO Secretary-General; another designated by the Director-General for Science Research and Development of the European Union and the third, to be designated by the Board of Directors of MKF;
(d) The award will consist of a medal and a sum of US $2,000;
This Trust Fund will be established for a duration of twenty years, to be considered thereafter in a manner compatible with its initial purpose.