Θεσμοθέτηση

To 1996 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από επίπονες προσπάθειες του Αντιπροέδρου και νυν Προέδρου του, καθηγητή κ. Χ. Ζερεφό, και του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πέτυχε την ίδρυση ειδικού λογαριασμού στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό με τίτλο: «WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award». Ο λογαριασμός αυτός αποσκοπεί στη χρηματοδότηση χρηματικών βραβείων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) των Ηνωμένων Εθνών στη μνήμη του ακαδημαϊκού Ηλία Μαριολόπουλου.

Η ίδρυση του ειδικού αυτού Ταμείου, όπως αναφέρεται στην πρόταση του Γενικού Γραμματέως του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, καθηγητή G.O.P. Obasi και στην παρακάτω απόφαση του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, έγινε με σκοπό τη μνημόνευση της εξέχουσας προσφοράς του καθηγητού Μαριολόπουλου στη σύγχρονη Μετεωρολογία και Κλιματολογία ειδικότερα δε της Ελλάδας.

Το Ταμείο αθλοθετεί κάθε διετία βραβείο, αρχής γενομένης το 1998. Το βραβείο απονέμεται σε νέους επιστήμονες (έως 35 ετών κατά την ημερομηνία δημοσίευσης) για μία εξέχουσα μελέτη που θα αφορά σε έρευνα στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, δημοσιευμένη (ή αποδεκτή προς δημοσίευση) σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές κατά τα δύο τελευταία έτη. Μελέτες οι οποίες έχουν βραβευτεί προγενέστερα δε γίνονται δεκτές. Οι προτάσεις και οι μελέτες υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του WMO (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ρωσικά) ή στην Ελληνική. Οι μελέτες που δεν είναι στην Αγγλική συνοδεύονται από μετάφραση στην Αγγλική.

Στην Επιτροπή κρίσεως, που λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές σύστημα κριτών, συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στην Επιτροπή απονομής των βραβείων συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες. Το «WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award» είναι το πρώτο βραβείο Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών το οποίο δίδεται στη μνήμη Έλληνα επιστήμονα.

Extract of paragraph 7.2.6
from the final Report of the 47th session
of the Executive Council
of the World Meteorological Organization
Geneva, 1996

WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award

7.2.6 The Council noted with appreciation the proposal to establish a Trust Fund to commemorate the distinguished contributions of the late Professor Mariolopoulos to modern meteorology and climatology particularly in Greece, his native country. Beginning in 1996, the Trust Fund would provide every second year an award to stimulate research and understanding of the atmospheric environment. It was agreed that for this Trust Fund, the Secretary-General representing WMO would make the decisions concerning the evaluation of candidates and the utilization of financial resources (see Annex VI) in collaboration with the Mariolopoulos- Kanaginis Foundation (MKF).