Χρυσούν Αριστείον

Ο Καθηγητής Π. Θεοχάρης επιδίδων το Χρυσούν Αριστείον του Μ.Κ. Ιδρύματος στον Καθηγητή P.J. Crutzen.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος απονέμει το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος σε εξέχουσες προσωπικότητες που συνέβαλαν στην προαγωγή των Επιστημών του Περιβάλλοντος.

Το Χρυσούν Αριστείον φέρει παράσταση της μυθικής Ευρώπης πάνω σε ταύρο όπως απεικονίζεται σε μετάλλιο που προέρχεται από το λεγόμενο θησαυρό του Αμπουκίρ ή θησαυρό του Μ. Αλεξάνδρου.

Το Μάιο 1996, κατά τη διάρκεια της τελετής αναγορεύσεως σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του βραβευμένου με βραβείο Nobel καθηγητή κ. P.J. Crutzen, το Ίδρυμα τίμησε το νομπελίστα με το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος.

Το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος επέδωσε ο αείμνηστος ακαδημαϊκός καθηγητής Π. Θεοχάρης, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβολής (IGBP) της Ακαδημίας Αθηνών, εκ μέρους της Προέδρου του Ιδρύματος.

Το Δεκέμβριο 1997 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Συνέδριο της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Ίδρυμα, από κοινού με το Βαλκανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (ΒΕRDI), απένειμε το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος στον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) των Ηνωμένων Εθνών καθηγητή G.O.P. Obasi.

Ο Καθηγητής Χ. Ζερεφός επιδίδων το Χρυσούν Αριστείον του Μ.Κ. Ιδρύματος στον Καθηγητή G.O.P. Obasi.

Στις 19 Απριλίου, 2000 πραγματοποιήθηκε η τελετή του εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της τελετής το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα απένειμε το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος στον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Όσλο, Νορβηγία, καθηγητή I.S.A. Isaksen.

Το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος επέδωσε ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, καθηγητής Χ. Ζερεφός.

Το Χρυσούν Αριστείον του Ιδρύματος επέδωσε ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, καθηγητής Χ. Ζερεφός.