Ιστορική Ανασκόπηση

Ο αείμνηστος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Ηλίας Γ. Μαριολόπουλος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε την ιδέα της συστάσεως κοινωφελούς ιδρύματος με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημών της ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, τη βράβευση νέων που ασχολούνται με τις επιστήμες αυτές και τη διάχυση στην κοινωνία των θεμάτων που αφορούν σ’ αυτές.

Την ιδέα αυτή ο Καθηγητής Μαριολόπουλος την επεξεργαζόταν με τους στενούς συνεργάτες του, τον Καθηγητή κ. Χρήστο Σ. Ζερεφό και τον Επικ. Καθηγητή κ. Χρήστο Κ. Ρεπαπή Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο, επόπτευε.

Ό Καθηγητής απεβίωσε το 1991 και η σύζυγός του η αείμνηστος Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της υλοποιώντας την επιθυμία του και ταυτόχρονα να τιμήσει τη μνήμη των γονέων της Πέτρου και Ευγενίας Καναγκίνη. Η Αικατερίνη- Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου, συνεργάστηκε με τους κ.κ. Χρήστο Ζερεφό και Χρήστο Ρεπαπή και παρουσίασαν την ιδέα της συστάσεως «Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος» ώστε εκτός των ατμοσφαιρικών επιστημών να συμπεριληφθούν και οι επιστήμες της γεωπονίας και γενικότερα του περιβάλλοντος προς τιμήν του πατέρα της ο οποίος ανάλωσε τη ζωή του διακονώντας τις επιστήμες της γεωπονίας.

Η ίδρυσή του Μαριολοπουλείου-Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος έγινε εφικτή μετά από τη χορηγία της Αικατερίνης-Νίνας Μαριολοπούλου της κτηματικής περιουσίας του πατέρα της Πέτρου Καναγκίνη.

Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία που διέπει τα Εθνικά Κληροδοτήματα, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και παράλληλα συνεργάζεται με πολυεθνικό σώμα συμβούλων εμπειρογνωμόνων το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Η πρώτη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίστηκε από το Προεδρικό Διάταγμα της συστάσεώς του είναι η εξής :

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου

Καθηγ. Χρήστος Ζερεφός

Επ. Καθηγ. Χρήστος Ρεπαπής

Δρ. Γεώργιος Μαριολόπουλος

Καθηγ. Κωνσταντίνος Τούντας (Ακαδημαϊκός)

Καθηγ. Θεμιστοκλής Καναγκίνης

Καθηγ. Όμηρος Μάντης (Ακαδημαϊκός)

Καθηγ. Παναγιώτης Λαδάς

Καθηγ. Ιωάννης Ζαμπάκας

Δρ. Κωνσταντίνος Λιάτσος

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1993, κατά τη διάρκεια δεξίωσης στον Αστέρα Βουλιαγμένης Αττικής, έγινε η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών του Μαριολοπουλείου – Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος. Στη δεξίωση παρέστησαν ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, καθηγητής R.D. Bojkov, ο Γενικός Διευθυντής της 12ης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθηγητής J.P. Contzen καθώς και πολλοί Έλληνες και ξένοι διακεκριμένοι επιστήμονες και αντιπρόσωποι φορέων σχετικών με θέματα περιβάλλοντος. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Πρόεδρος του Ιδρύματος κα Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου.

Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των ξένων εκπροσώπων προ της επισήμου τελετής ενάρξεως των εργασιών του Ιδρύματος. Εξ αριστερών : Κ. Λιάτσος, Χ. Ρεπαπής, Χ. Ζερεφός, Κ. Τούντας, J.P. Contzen, Αικατερίνη-Νίνα Μαριολοπούλου, R. Bojkov, Θ. Καναγκίνης, O. Mantis, Γ. Μαριολόπουλος.