Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση

Ο αείμνηστος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Ηλίας Γ. Μαριολόπουλος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε την ιδέα της συστάσεως κοινωφελούς ιδρύματος με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημών της ατμόσφαιρας, (Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας). Στους σκοπούς του Ιδρύματος συμπεριλήφθησαν τόσο η βράβευση νέων που ασχολούνται με τις επιστήμες αυτές καθώς και η διάχυση στην κοινωνία των θεμάτων που αφορούν σε αυτές. Την ιδέα αυτή ο Καθηγητής Μαριολόπουλος την επεξεργαζόταν με τους στενούς συνεργάτες του, τον Καθηγητή κ. Χρήστο Σ. Ζερεφό και τον Επικ. Καθηγητή κ. Χρήστο Κ. Ρεπαπή Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο, επόπτευε ο αείμνηστος Μαριολόπουλος. Ο Καθηγητής απεβίωσε το 1991 και η σύζυγός του αείμνηστος Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου, τιμώντας τη μνήμη του συζύγου της και τη μνήμη των γονέων της Πέτρου και Ευγενίας Καναγκίνη αποφάσισε να προβεί στην ίδρυση του Ιδρύματος. Γι’ αυτό το σκοπό, συνεργάστηκε στενά με τους κ.κ. Χρήστο Ζερεφό και Χρήστο Ρεπαπή και αποφάσισαν το υπό σύσταση Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, να έχει διευρυμένο σκοπό έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι επιστήμες της γεωπονίας προς τιμήν του αειμνήστου πατέρα της Πέτρου Καναγκίνη διακεκριμένου γεωπόνου. Το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 283/Τεύχος Β΄/26-4-93. Η ίδρυσή του έγινε εφικτή μετά από χορηγία της Αικατερίνης-Νίνας Μαριολοπούλου με τμήμα της ακίνητης περιουσίας της. Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει τα Εθνικά Κληροδοτήματα, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και παράλληλα συνεργάζεται με πολυεθνικό σώμα συμβούλων εμπειρογνωμόνων το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Η πρώτη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίστηκε από το Προεδρικό Διάταγμα της συστάσεώς του ήταν η εξής :

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος τον Απρίλιο του 1993

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Αικατερίνη-Νίνα Ηλία Μαριολοπούλου

Καθηγ. Χρήστος Ζερεφός

Επ. Καθηγ. Χρήστος Ρεπαπής

Δρ. Γεώργιος Μαριολόπουλος

Μέλη

Καθηγ. Κωνσταντίνος Τούντας (Ακαδημαϊκός)

Καθηγ. Θεμιστοκλής Καναγκίνης

Καθηγ. Homer Mantis (Ακαδημαϊκός)

Αναπληρωματικά Μέλη

Καθηγ. Παναγιώτης Λαδάς

Καθηγ. Ιωάννης Ζαμπάκας

Δρ. Κωνσταντίνος Λιάτσος