Ανακοινώσεις

  • Το “Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος” είναι Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο έχει σκοπό την προώθηση, ανάπτυξη και επιβράβευση ερευνών που αφορούν στο περιβάλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αθλοθέτησε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WΜΟ) των Ηνωμένων Εθνών το βραβείο “WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award”, το οποίο απονέμεται ανά διετία και συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό $US 2.000 και Περγαμηνή υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα του WMO και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα θα προσφέρει για το 2020 επιπλέον $US 3.000 στον βραβευόμενο. Το Βραβείο απονέμεται σε νέο επιστήμονα (μέχρι 35 ετών κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προς κρίση εργασίας) για εξέχουσα μελέτη που αφορά σε πρωτότυπη έρευνα στις ατμοσφαιρικές επιστήμες δημοσιευμένη σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές κατά τα δύο τελευταία έτη (από την ημερ. προκήρυξης).
    Ημερομηνία λήξεως υποψηφιοτήτων: 30 Ιουνίου 2019
    (Προκήρυξη)