29η αποστολή του «Ελληνικού Ινστιτούτου Σπουδών Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξανδρείας»

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2016 το Ίδρυμα συμμετείχε στην 29η αποστολή στην Αλεξάνδρεια την οποία συνδιοργάνωσε με το «Ελληνικό Ινστιτούτο Σπουδών Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξανδρείας». Η αποστολή αποσκοπούσε στη μελέτη των ακτών της Αλεξανδρείας έξωθεν του Ανατολικού Λιμένος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας. Το Ίδρυμα εκπροσώπησε στην Αλεξάνδρεια ο καθηγητής και μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος κ. Χ. Ρεπαπής τόσο στην αποστολή όσο και στο Διεθνές Συνέδριο «The Alexandria International Conference on Maritime and Underwater Archaeology», (31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2016) με παρουσίαση μελέτης με τα αποτελέσματα των Ερευνών που υποστήριξε το Ίδρυμα την τελευταία τριετία στη περιοχή.