Κεντρική διάλεξη με τίτλο: «Πιθανές επιπτώσεις από τις ουσίες καλλυντικών στο έμβρυο, το παιδί και τη μητέρα. Μέτρα προφύλαξης»

Η Γραμματέας του Ιδρύματος, κ. Π. Νικολοπούλου Σταμάτη συμμετείχε και εκπροσώπησε το Ίδρυμα στην 13η Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Η δυναμική των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στο παιδί: Εξελίξεις, αναδυόμενοι κίνδυνοι και πρόληψη» το Σάββατο 26/11/2016, ώρα 13:30 – 19:10, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, όπου έδωσε την κεντρική διάλεξη με τίτλο: «Πιθανές επιπτώσεις από τις ουσίες καλλυντικών στο έμβρυο, το παιδί και τη μητέρα. Μέτρα προφύλαξης» η οποία βασιζόταν στη δημοσίευσή της «Nicolopoulou-Stamati, P., Hens, L., & Sasco, A. J. (2015). Cosmetics as endocrine disruptors: are they a health risk?. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 16(4), 373-383».