Κεντρική διάλεξη με τίτλο: «Πιθανές επιπτώσεις από τις ουσίες καλλυντικών στο έμβρυο, το παιδί και τη μητέρα. Μέτρα προφύλαξης»

Η Γραμματέας του Ιδρύματος, κ. Π. Νικολοπούλου Σταμάτη συμμετείχε και εκπροσώπησε το Ίδρυμα στην 13η Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Η δυναμική των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στο παιδί: Εξελίξεις, αναδυόμενοι κίνδυνοι και πρόληψη» το Σάββατο 26/11/2016, ώρα 13:30 – 19:10, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, όπου έδωσε την κεντρική διάλεξη με τίτλο: «Πιθανές επιπτώσεις από τις ουσίες καλλυντικών… Read More »

Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Ζερεφός, Χ., «Παρουσίαση της Εκθέσεως της Τραπέζης της Ελλάδος για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», Ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 7 Ιουλίου 2011.