Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο

Τη βιογραφία με τίτλο «Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο« συνέγραψε ο Ιστορικός Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιογραφικό αυτό έργο βασίστηκε σε ένα εξαιρετικά πολύτιμο και πλούσιο αρχείο του βιογραφουμένου το οποίο κατέχει το ΜΚΙ. Στο έργο αποτυπώνονται τα ορόσημα… Read More »

Εξέταση των ατμοσφαιρικών συνθηκών που συνδέονται με το όζον στην κατώτερη τροπόσφαιρα και το οριακό στρώμα πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο

Συνεργασία με το ΚΕΦΑΚ της Ακαδημίας Αθηνών, το Institut fuer Chemie and Dynamik der Geosphaere, Forschungszentrum Juelich, Germany και το Laboratoire d’Aerologie, UMR 5560, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Καλαμπόκας (Υπεύθυνος του Ιδρύματος: Χρήστος Ρεπαπής) Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των φυσικών και χημικών μηχανισμών που οδηγούν σε υψηλά επίπεδα όζοντος κατά το… Read More »

Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής Στάσιμων Κυμάτων Schumann (Schumann Resonances) και αξιοποίησης των παρατηρήσεων στην Μελέτη νευρο-φυσιολογικών και κλιματικών παραμέτρων

Συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τμήμα Φυσικής της Γης και της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Comenius της Τσεχίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Τριτάκης Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή κεραίας υπέρ-χαμηλών συχνοτήτων η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα του ιδρύματος «Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής Στάσιμων Κυμάτων Schumann (Schumann Resonances) και αξιοποίησης των παρατηρήσεων… Read More »

Έλεγχος της Ποιότητας του Αέρα εντός των Συρμών του Μετρό

Συνεργασία με τον Τομέα Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Ασημακόπουλος Περίληψη Η ποιότητα του αέρα στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς είναι αρκετά επιβαρημένη και σε πολλές περιπτώσεις κατά πολύ χειρότερη από αυτήν του περιβάλλοντα χώρου. Πιο πρόσφατα και ύστερα από σειρά δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο αυξήθηκε η ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στο μετρό… Read More »

EUFAR Transnational Access Project ACEMED

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας με Εργαστήριο Φυσικής της Ατμοσφαίρας του ΑΠΘ και άλλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζερεφός (περατώθηκε και δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ULYSSE

Συμμετοχή στο Υποπρόγραμμα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την «Συλλογή Σεισμικών Δεδομένων από Πυκνό Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών Νοτίως της Πελοποννήσου και στην Δυτική Κρήτη». Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ελλήνων – Γάλλων – Γερμανών Επιστημόνων με τίτλο ULYSSE που διεξάγετε τον Νοέμβριο 2012. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Σαχπάζη (Υπεύθυνος Ιδρύματος: Χ. Ρεπαπής) Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος… Read More »