Το Δίλημμα της Πεταλούδας

Μονογραφία του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος Ηλία Ευθυμιόπουλου με τίτλο: «Το Δίλημμα της Πεταλούδας», Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, Κέντρον Ερεύνης της Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2017. Το Δίλημμα της Πεταλούδας (Εξώφυλλο)

Πρακτικά των Συνεδρίων με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους. Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού»

Πρακτικά των Συνεδρίων με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους. Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού», επιμέλεια καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου, Εκδόσεις Παπαζήση, Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος. Έκδοση των πρακτικών των Συνεδρίων (Εξώφυλλο)

Eastern Mediterranean transport patterns and atmospheric conditions associated with high and low summer ozone levels in the lower troposphere and the boundary layer

«Eastern Mediterranean transport patterns and atmospheric conditions associated with high and low summer ozone levels in the lower troposphere and the boundary layer» by P.D. Kalabokas, J-P Cammas, V. Thouret, A. Volz-Thomas, D. Boulanger and C.C. Repapis, International Global Atmospheric Chemistry (IGAC), Conference 2016. 25-30 September 2016. Brecknridge, Colorado, USA.

Πρακτικά της ημερίδας «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα»

Στα πλαίσια συνεργασίας του Ιδρύματος με την Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών εκδόθηκαν τα πρακτικά της ημερίδας «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2015 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο

Τη βιογραφία με τίτλο «Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στο Μεσοπόλεμο« συνέγραψε ο Ιστορικός Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιογραφικό αυτό έργο βασίστηκε σε ένα εξαιρετικά πολύτιμο και πλούσιο αρχείο του βιογραφουμένου το οποίο κατέχει το ΜΚΙ. Στο έργο αποτυπώνονται τα ορόσημα… Read More »